Cùng với mục tiêu trở thành tỉnh NTM trong năm nay, Quảng Ninh luôn xác định xây dựng NTM phải theo hướng thực chất, hiệu quả; người dân phải là trung tâm, chủ thể của chương trình.

Mọi thành quả đạt được đều hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống để người dân được thụ hưởng thành quả thật sự.

Tập trung cho các tiêu chí khó

Bên cạnh nhiều thay đổi khó hơn trong bộ tiêu chí đánh giá giai đoạn 2021 – 2025, rào cản lớn nhất đối với mục tiêu về đích NTM trong năm 2022 của Quảng Ninh vẫn là sự vào cuộc của người dân thời gian gần đây không cao, nhất là ở những địa bàn miền núi, hải đảo, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống… Quá trình xây dựng NTM ở các địa phương này cũng chưa thực sự bền vững, nhiều tiêu chí đang là thách thức lớn.

Tại huyện Bình Liêu – địa phương miền núi, biên giới với khoảng 96% dân số là đồng bào DTTS, hiện mới có 3/9 tiêu chí và 19/36 chỉ tiêu đạt Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 – 2025; nhiều tiêu chí còn khó khăn, nhất là nhóm tiêu chí về hạ tầng, giáo dục, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, môi trường và chất lượng môi trường sống đạt thấp. Với xuất phát điểm thấp so với các địa phương khác, Bình Liêu đang còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành mục tiêu về đích năm 2022. Trong đó, có việc thực hiện các chỉ tiêu cứng cũng như vận động nhân dân thực hiện các chỉ tiêu mềm liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Qua kiểm tra kết quả, tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM tại huyện Ba Chẽ mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh cũng nhận thấy: các chỉ tiêu, tiêu chí hoàn thành của huyện vẫn chưa thực sự bền vững; một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chưa tự lực vươn lên, mạnh dạn vay vốn giải quyết việc làm và chuyển đổi nghề nghiệp. Đồng thời, còn rất nhiều nội dung địa phương phải tập trung khắc phục với tinh thần quyết tâm, quyết liệt. Nhất là việc khẳng định thương hiệu; tạo ra giá trị để nâng cao đời sống người dân từ việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về kinh tế lâm nghiệp, sản phẩm OCOP…

Để người dân thật sự được thụ hưởng thành quả - Hình 1
Quảng Ninh luôn xác định xây dựng NTM phải hướng thực chất, hiệu quả; người dân phải là trung tâm, chủ thể của chương trình
Ảnh: L. Nam

Quyết tâm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, tỉnh đang tiếp tục tập trung nguồn lực hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM. Trong đó, đặc biệt quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho các huyện miền núi. Tất cả đều hướng tới mục tiêu người dân được thụ hưởng thành quả từ những việc nhỏ nhất.

Tại Kỳ họp thứ 8 mới đây, HĐND tỉnh đã bổ sung danh mục và nguồn vốn ngân sách đầu tư cho 3 trường học trên địa bàn các huyện có điều kiện khó khăn, gồm: Trường THPT Bình Liêu, Trường THCS – THPT Hoành Mô ( huyện Bình Liêu) và Trường THPT Ba Chẽ để thực hiện mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022 (tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ I trở lên trên 60%).

Về phía các địa phương cũng xác định, bên cạnh nỗ lực về đích thì quá trình xây dựng NTM phải hướng thực chất, hiệu quả; người dân phải là trung tâm, chủ thể. Trong đó, quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở theo đúng phương châm “nghĩ thật, nói thật, làm thật, người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thật”. Trên cơ sở thực tế, các địa phương đều phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đến các đơn vị phụ trách từng nhiệm vụ với tiến độ, thời gian, kết quả cụ thể và gắn trách nhiệm người đứng đầu với quyết tâm cao nhất.

Tin liên quan

  • Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, rà soát những dự án chậm triển khai, chây ì nợ lớn
  • Phát triển bền vững kinh tế biển ở Bạc Liêu và những vấn đề đặt ra
  • Đề xuất dừng cấp chủ trương đầu tư dự án điện gió, điện mặt trời chưa triển khai
  • Tập trung nguồn lực vào ngành nghề bị tác động bởi dịch bệnh

#Đời_sống
#quảng_ninh
#đội_ngũ_cán_bộ
#ban_chấp_hành_đảng_bộ
#quá_trình_xây_dựng
#xây_dựng_ntm
#cơ_sở_thực_tế
#tập_trung_nguồn_lực
#huyện_bình_liê
#quảng_ninh
#quá_trình_xây_dựng
#đội_ngũ_cán_bộ
#cơ_sở_thực_tế
#ban_chấp_hành_đảng_bộ
#tập_trung_nguồn_lực
#xây_dựng_ntm
#huyện_bình_liê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *