Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông tin, theo nội dung Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND mới đây quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền HĐND thành phố, từ ngày 1/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025, nhiều trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố được hỗ trợ thêm mức đóng.

Hà Nội hỗ trợ đối ứng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện - Hình 1
Tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện tại Hà Nội.

Theo quy định chung, áp dụng cho cả nước, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hỗ trợ thêm mức đóng hằng tháng từ ngân sách bằng 30% số tiền người tham gia đóng với thành viên hộ nghèo, 25% với hộ cận nghèo và 10% với các trường hợp khác.

Ngoài mức hỗ trợ theo quy định chung, Hà Nội hỗ trợ thêm 30% mức đóng với thành viên hộ nghèo, 25% với thành viên hộ cận nghèo, 10% với các trường hợp khác, tương ứng các trường hợp tham gia được hỗ trợ lần lượt 60%, 50% và 20% mức đóng.

Mức đóng tối thiểu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Từ năm 2022, chuẩn nghèo trên địa bàn Hà Nội là 2 triệu đồng/người/tháng trở xuống.

Căn cứ theo chuẩn hộ nghèo áp dụng trên địa bàn Hà Nội, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất áp dụng từ tháng 1/2022 là 330.000 đồng/người/tháng. Số tiền thực đóng sau khi được hỗ trợ mức đóng từ ngân sách theo quy định chung là 231.000 đồng/người/tháng với người thuộc hộ nghèo, 247.500 đồng/người/tháng với người thuộc hộ cận nghèo và 297.000 đồng/người/tháng với các trường hợp khác.

Sau khi được thành phố tăng thêm mức hỗ trợ đóng, từ ngày 1/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hỗ trợ thêm mức đóng, thì số tiền thực đóng hằng tháng còn không đáng kể.

Cụ thể, người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 60% mức đóng, tương ứng với 198.000 đồng/người/tháng, nên số tiền thực đóng giảm còn 132.000 đồng/người/tháng. Người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 50% mức đóng, tương ứng với 165.000 đồng/người/tháng, nên số tiền thực đóng giảm còn 165.000 đồng/người/tháng. Các trường hợp khác được giảm 20% mức đóng, nên số tiền thực đóng giảm còn 264.000 đồng/người/tháng.

Hà Nội hỗ trợ đối ứng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện - Hình 2
Các mức đóng hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện tại Hà Nội.

Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND quy định rõ 10 nhóm đối tượng được hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2022-2025, gồm có: Nhóm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng trước ngày 1-1-2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng từ ngày 1-1-2018 trở đi; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; người lao động giúp việc gia đình; người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương; xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Ngoài ra, nông dân, người lao động tự tạo việc làm (người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình); người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời, nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu (trừ trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm); người tham gia khác cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Hà Nội cũng ưu tiên hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2022-2025.

Tin liên quan

  • Cả nước có trên 86,8 triệu người tham gia bảo hiểm y tế
  • Tuyên truyền, thay đổi nhận thức tham gia BHXH tự nguyện tại vùng công giáo
  • BHXH Quảng Bình đồng hành đảm bảo an sinh xã hội
  • Đảm bảo quyền lợi an sinh của người dân trong đại dịch COVID-19

#Đời_sống
#thông_tin
#tham_gia_bảo_hiểm_xã_hội
#hợp_tác_xã
#bảo_hiểm_xã_hội_tự_nguyện
#chuẩn_hộ_nghèo
#liên_hiệp_hợp_tác_xã
#bảo_hiểm_xã_hội_thành_phố_hà_nội
#hỗ_trợ_thêm_mức_đóng
#tuyên_truyền_phát_triển
#thông_tin
#hợp_tác_xã
#chuẩn_hộ_nghèo
#liên_hiệp_hợp_tác_xã
#bảo_hiểm_xã_hội_tự_nguyện
#tham_gia_bảo_hiểm_xã_hội
#bảo_hiểm_xã_hội_thành_phố_hà_nội
#hỗ_trợ_thêm_mức_đóng
#tuyên_truyền_phát_triển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *