UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 189/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Với mục tiêu hình thành nên con người mới, những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại – xã hội dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Hải Phòng: Phát triển thư viện số để đa dạng hóa hình thức đọc - Hình 1

Ảnh minh họa

Theo đó, đến năm 2025, 100% thư viện công lập trên địa bàn thành phố cùng với Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố hoàn thiện và phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện; 90% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng…

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu 50% người dân ở khu vực nông thôn, 40% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện – văn hóa xã, cơ quan xuất bản và phát hành.

Về nâng cao kiến thức, kỹ năng đọc, phấn đấu 50% – 55% người dân có kỹ năng tiếp cận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; 90% người sử dụng thư viện (đối với học sinh, sinh viên là 95%) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí. Về tăng cường hoạt động thư viện, xuất bản, phấn đấu đạt mức hưởng thụ bình quân sách là 06 bản/người dân và đạt 01 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; mỗi người dân trung bình đọc 06 cuốn sách/năm; số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 600.000 lượt/năm…

Việc triển khai Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về ý nghĩa của việc phát triển văn hóa đọc, định hướng đọc cho người dân, tùy thuộc vào trình độ dân trí, nghề nghiệp và điều kiện sống, có thể tiếp cận được với thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích nhất cho cuộc sống, giúp cho mỗi cá nhân có một cuộc sống trí tuệ, tốt đẹp, ý nghĩa, hạnh phúc và hài hòa hơn.

Kế hoạch đặt ra 6 nhóm nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, gồm tăng cường thông tin, tuyên truyền quảng bá các hoạt động của thư viện; tăng cường vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xây dựng, duy trì thói quen đọc phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân; hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm; và mở rộng hợp tác quốc tế về thư viện.

Kế hoạch cũng yêu cầu phải quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thành phố về chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa đọc. Các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương phải hỗ trợ phát triển văn hóa đọc, đồng thời đẩy mạnh việc đa dạng hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa đọc. Các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục và các tổ chức khác liên quan cùng gia đình, cộng đồng có trách nhiệm tham gia và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa đọc.

Tin liên quan

  • Hỗ trợ tư vấn về du học cho học sinh, sinh viên Hải Phòng
  • ‘Tủ sách Nhân ái’ trao 90 tủ sách với hơn 5.500 cuốn cho Hậu Giang
  • Bí quyết của cô giáo có 42/50 học sinh đạt điểm giỏi tốt nghiệp môn Ngữ văn
  • Hải Phòng lọt top 5 địa phương đạt điểm trung bình các môn thi cao nhất cả nước

#Học_hành
#hải_phòng.
#mục_tiêu
#thư_viện_khoa_học_tổng_hợp
#phát_triển_văn_hóa_đọc
#kinh_tế_tri_thức
#nâng_cao_kiến_thức
#trang_bị_kiến_thức
#phát_triển_thư_viện_số
#hải_phòng.
#mục_tiêu
#kinh_tế_tri_thức
#thư_viện_khoa_học_tổng_hợp
#nâng_cao_kiến_thức
#phát_triển_văn_hóa_đọc
#trang_bị_kiến_thức
#phát_triển_thư_viện_số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X