Học viện Chính trị Công an nhân dân vừa công bố điểm sàn năm 2022.

Điểm sàn đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới là 70 điểm. Điểm sàngồm tổng điểm thi 3 môn thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT tổ chức thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện Chính trị Công an nhân dân (theo thang điểm 100) và điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an (theo thang điểm 100), không có điểm liệt theo quy định của Bộ GD-ĐT, Bộ Công an, với công thức tính như sau:

Ngưỡng đảm bảo = (M1 M2 M3)*10/3 BTBCA, trong đó:


Video đang HOT

M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào Học viện Chính trị Công an nhân dân điểm trên được quy về thang điểm 100.

BTBCA: điểm bài thi Bộ Công an được tính theo thang điểm 100.

Cách tính điểm xét tuyển theo Phương thức 3

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường công an nhân dân (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau:

ĐXT = (M1 M2 M3)*2/5 BTBCA*3/5 KV ĐT ĐTh, trong đó:

ĐXT: điểm xét tuyển

M1, M2, M3: điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường công an nhân dân

BTBCA: điểm bài thi Bộ Công an;

KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

ĐTh: điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT theo quy định của Bộ Công an.

Tin liên quan

  • Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố điểm chuẩn và ‘điểm sàn’
  • Trường ĐH Quốc tế – ĐHQG TPHCM công bố ‘điểm sàn’ xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT
  • 35 đại học công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
  • Trường ĐH Quốc tế, Văn Hiến công bố điểm sàn

#Học_hành
#đối_tượng
#điểm_sàn
#xét_tuyển
#chỉ_tiêu
#công_bố
#phương_thức
#học_viện_chính_trị
#công_thức_tính_điểm
#đối_tượng
#xét_tuyển
#chỉ_tiêu
#công_bố
#điểm_sàn
#phương_thức
#học_viện_chính_trị
#công_thức_tính_điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *