Tình trạng lừa đồng bào thiểu số bán đất rất phức tạp tại Bình Phước – Thế giới Máy tính, phụ kiện chính hãng Queen Mobile

Nhiều đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số để lừa đảo mua bán, sang nhượng đất ở, đất sản xuất.

Ngày 8-8, UBND tỉnh Bình Phước thông tin đã ban hành Công văn 1858/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý đất đai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, thời gian vừa qua tình hình mua, bán sang nhượng đất ở, đất sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh diễn ra rất phức tạp, xuất hiện tình trạng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số để lừa đảo mua bán, sang nhượng đất ở, đất sản xuất. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế – xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tình trạng lừa đồng bào thiểu số bán đất rất phức tạp tại Bình Phước - Hình 1

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản

UBND tỉnh Bình Phước đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng lừa đảo cầm cố đất, bán đất vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu chỉ đạo, có giải pháp phù hợp, khả thi để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các đối tượng được giao đất, cho thuê đất do nhà nước hỗ trợ từ các chương trình, chính sách những năm trước và đất sau quy hoạch 3 loại rừng.

Ban Dân tộc có nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động người dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, nắm rõ quy định của pháp luật liên quan đến giao dịch về đất đai, góp phần giảm thiểu tình trạng người dân tộc thiểu số bị lừa đảo.

Thường xuyên theo dõi, nắm thông tin tình hình vùng dân tộc thiểu số, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong vùng dân tộc thiểu số.

#Đời_sống
#đồng_bào_dân_tộc_thiểu_số
#thị_trường_bđs
#bất_động_sản
#thị_trường_bất_động_sản
#mua_nhà_đất_cho_thuê
#dự_án_bđs
#khu_đô_thị
#nhà_đầu_tư
#quyền_sử_dụng_đất
#tín_dụng_bất_động_sản
#cắt_lỗ
#thuê_chung_cư
#cấp_giấy_chứng_nhận
#đòn_bẩy_tài_chính
#giao_dịch_bđs
#khu_cư_dân
#tính_thanh_khoản
#cho_thuê_căn_hộ_chung_cư
#nhà_đầu_lướt_sống
#ban_dân_tộc_tỉnh_bình_phước
#tiến_độ_cấp_giấy
#khu_đô_thị
#bất_động_sản
#quyền_sử_dụng_đất
#đồng_bào_dân_tộc_thiểu_số
#nhà_đầu_tư
#cấp_giấy_chứng_nhận
#tính_thanh_khoản
#thị_trường_bất_động_sản
#cắt_lỗ
#thị_trường_bđs
#dự_án_bđs
#đòn_bẩy_tài_chính
#tín_dụng_bất_động_sản
#thuê_chung_cư
#giao_dịch_bđs
#ban_dân_tộc_tỉnh_bình_phước
#mua_nhà_đất_cho_thuê
#cho_thuê_căn_hộ_chung_cư
#khu_cư_dân
#nhà_đầu_lướt_sống
#tiến_độ_cấp_giấy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *