Triển khai thực hiện phổ cập giáo dục – Thế giới Máy tính, phụ kiện chính hãng Queen Mobile

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023.

Năm 2023, UBND tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục duy trì 100% huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi với các chỉ tiêu: tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt từ 99% trở lên; 100% trẻ 5 tuổi ra lớp được học 2 buổi/ngày; 98% trẻ hoàn thành chương trình giáo dục MN; trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục đạt từ 75%; 35% GV có trình độ trên chuẩn (trình độ chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục 2019); GV trên lớp: 2 GV/lớp đối với bán trú và 1 GV/lớp học 2 buổi/ngày.

Toàn tỉnh tiếp tục duy trì 100% huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục TH mức độ 3. Trong đó, đối với trình độ GV phấn đấu 75% đạt chuẩn ĐH trở lên theo Luật Giáo dục 2019.

Phấn đấu có 4/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 (TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ và các huyện: Long Điền, Châu Đức); 4/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 (TP. Vũng Tàu, các huyện: Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo). Tỉnh phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.

Trong công tác xóa mù chữ, phấn đấu 82/82 xã, phường, thị trấn hoàn thành công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 8/8 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; Tỉnh hoàn thành công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tập trung tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong hệ thống chính trị; Nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ, bố trí giáo viên phụ trách công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điều tra cơ bản, cập nhật dữ liệu thống kê, thực hiện kiểm tra định kỳ, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ…

Tin liên quan

  • Long An: Duy trì và nâng cao chất lượng công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
  • Đắk Nông nâng cao chất lượng dạy và học
  • Trình độ giáo viên là thách thức lớn khi triển khai giáo dục STEM
  • Các cấp bộ Đoàn triển khai đồng loạt ngày ‘Vì đàn em thân yêu’

#Học_hành
#triển_khai
#mục_tiêu
#chỉ_tiêu
#thực_hiện
#giáo_dục_mầm_non
#phổ_cập_giáo_dục
#xóa_mù_chữ
#ban_hành_kế_hoạch
#chỉ_tiêu
#mục_tiêu
#xóa_mù_chữ
#thực_hiện
#triển_khai
#giáo_dục_mầm_non
#phổ_cập_giáo_dục
#ban_hành_kế_hoạch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *